Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Ikäihmiset

Kuopion kaupungin museot ovat mukana kulttuuri vanhustyön tukena –yhteistyöryhmässä, jonka päämääränä on tuoda kulttuuri osaksi ikäihmisten arkea. Työryhmässä on kehitetty mm. Junamatka Savosta Helsinkiin -lainattava muistelulaukku 1950-60 –luvuilta palvelutalojen käyttöön. Kuopion museossa eläkeläiset voivat tutustua näyttelyihin alennetulla lipun hinnalla. Henkilökohtaiset avustajat pääsevät museoon ilmaiseksi.

 


Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Kulttuuriluotsit

Kuopion museo on mukana kulttuuriluotsitoiminnassa, jossa luotsataan ikäihmisiä kulttuurin pariin. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset, jotka alentuneesta toimintakyvystään johtuen eivät pääse itsenäisesti nauttimaan kulttuuritarjonnasta. Kulttuuriluotsit pääsevät saattajina museoon ilmaiseksi luotsikorttia näyttämällä. Luotseille järjestetään koulutusta kerran vuodessa yhdessä Kuopion kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen/päiväkeskustoiminnan kanssa.

 


Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Liikuntaesteiset

Museon asiakaspysäköintipaikat sijaitsevat lähellä pääovea, Kauppakadun ja Museokadun kulmassa. Sisäänkäynnin ulkoportaisiin on saatavilla pyörätuoliliuska ja apua asiakaspalvelusta saa soittamalla ovikelloa, joka on ulko-oven oikealla puolella rakennuksen seinässä. Neuvonta ja lipunmyynti sijaitsevat ala-aulassa. Kuopion museo on vanha monikerroksinen rakennus, jossa ei ole hissiä. Esteetön kulku on mahdollinen vain alakerran tiloissa, joissa sijaitsevat myös vaihtuvien näyttelyiden tila ja museokauppa. Kaikkien kerrosten näyttelytiloissa on istuimia levähtämistä varten.

Mahdollisesta opastuksesta ja sen soveltamisesta erityisryhmille voi keskustella oppaiden kanssa etukäteen. Erityisopastuksista on sovittava ainakin kaksi viikkoa ennen ajankohtaa museon asiakaspalvelusta, puh. (017) 182 603.

 


Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Maahanmuuttajaryhmät

Kuopion museossa on erityisesti maahanmuuttajaryhmille suunniteltu opastus – ja työpajakokonaisuus, joka on kehitetty yhteistyössä kotouttamiskursseja järjestävien oppilaitosten kanssa. Kierrokseen kuuluu selkeä, pohjoissavolaista perinnettä ja historiaa esittelevä opastus, Tunnetko ystäväni- leikki sekä esineelliseen kulttuuriin tutustumista ryhmän kielitaidon mukaan. Maahanmuuttajaryhmät ovat tervetulleita opettajan johdolla tutustumaan näyttelyihin ja osallistumaan opastus- ja työpajakokonaisuuteen ilmaiseksi. Opastus- ja työpajavaraukset museon asiakaspalvelusta, puh. (017) 182 603.

Toiveretki näyttely 9.2.-1.4.2017

 

Näyttely korostaa kulttuurien toisiaan rikastuttavaa vaikutusta, oman äidinkielen ja ilmaisun merkitystä. Näyttelyssä on ajateltu lapsia ja lapsiperheitä, mutta se sopii myös aikuisille. Näyttelyyn on laadittu pedagoginen opas, jota voi hyödyntää ryhmien kanssa näyttelyyn tutustuttaessa.

Lue lisää >>

Opi suomen kieltä Kuopion museoissa ja kirjastossa


Kuopion museoissa voi opiskella suomen kieltä kuvakorttien avulla.

Kuvat esittävät museoista löytyviä asioita. Korteissa on kuviin liittyviä sanoja, jotka liittyvät arkeen.

Pääset ilmaiseksi museoon, kun tulet opiskelemaan kieltä. Pyydä kortit kun tulet museoon.

Kuopion museon korttien teemat: luonto ja liikkuminen
Kuopion taidemuseon korttien teema: ihminen
Kuopion korttelimuseon korttien teema: koti ja asuminen

Ryhmä voi opiskella myös kirjaston käyttöä kuvakorttien avulla. Varaa käynti etukäteen, puh. 017 182 318.

 


Web sisällön esitys Web sisällön esitys

Kulttuurikuriirit ja K9

Koulujen, päiväkotien sekä vanhus – ja vammaispalvelujen/päiväkeskustoiminnan kulttuurikuriirit ovat korttia näyttämällä tervetulleita ilmaiseksi Kuopion museoon. Heille järjestetään vuosittain myös ohjattuja koulutus- ja tutustumiskäyntejä. Kuopion yhdeksäsluokkalaiset eli K9 –kortin haltijat otetaan huomioon myös järjestämällä heille tutustumis- ja koulutuskäyntejä Kuopion museon näyttelyihin.

 


Web sisällön esitys Web sisällön esitys

KUHMUn Flickr tili Kuopion luonnontieteellinen museo Twitterissa